معرفی معاونت
 

فرم ، ایین نامه و دستورالعمل مدیریت غذا و دارو علوم پزشکی مراغه


 آیین نامه و دستورالعمل های غذا

دستور العمل اجرايي شرايط، ضوابط و نحوه صدور و تمدید پروانه مسئولين فنی شرکتهاي واردکننده محصولات فرآَيند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی
دستورالعمل اجرایی غذاهای فراسودمندوغني سازي اختیاری مواد خوراکي و آشاميدني
دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی و افزایش زمان ماندگاری مواد اولیه غذایی و آرایشی و بهداشتی
دستورالعمل اجرایی نحوه صدور گواهی بهداشت محموله ای وگواهی بهداشت مدت دار
دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی تولید قراردادی فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
دستورالعمل اجرایی واحدهای کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی)
*جدول صدور گواهی بهداشتی صادرات*
مدارک مورد نیاز برای بررسی و تایید نقشه ساختمانی کارخانجات مواد خوراکی ،آشامیدنی آرایشی وبهداشتی
  مدارک مورد نیاز برای تمدید و صدور  پروانه بهداشتی ساخت
مدارك لازم براي توليد قراردادي(ظرفيت توليد)
مدارك لازم جهت صدور پروانه بهره برداري
مدارك و فرم هاي لازم براي صدور پروانه مسئول فني
مدارك و فرم هاي مورد نياز براي صدور پروانه ساخت كارگاهي

 آیین نامه و دستورالعمل های تجهیزات پزشکی

آیین نامه اصناف
الزامات فاکتور و پیش فاکتور
آیین نامه تجهیزات پزشکی جدید
ثبت اصناف
دستورالعمل برق ایمن
دستورالعمل مبارزه با قاچاق
ضوابط خدمات پس از فروش
ضوابط خرید

 آیین نامه و دستورالعمل های دارو...

 آئین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها
 دستورالعمل فروش اینترنتی اقلام غیر داروئی در داروخانه های کشور
ضابطه فروش اینترنتی اقلام غیرداروئی در داروخانه های کشور
شیوه نامه مساعدت به بیماران صعب العلاج
ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها
در خصوص تبديل وضعيت داروخانه ها به شبانه روزي
دستورالعمل اجرايي بررسي مدارك، ارزيابي و صدور/ تمديد مجوز فعاليت موسسات آموزشي مجازي (غير حضوري)