شرکت رییس اداره نظارت بر مواد غذایی در چهاردهمین نشست مدیران نظارت بر مواد غذایی کشور در ارومیه

رییس اداره نظارت بر مواد غذایی دانشکده علوم پزشکی مراغه، دکتر احسان مقدس کیا در چهاردهمین گردهمایی مدیران نظارت بر مواد غذایی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور که در ارومیه برگزار شد، شرکت جست.
1397/06/22

سرپرست مدیریت غذا و دارو فرا رسیدن روز دارو ساز را تبریک گفت

بنابر اعلام روابط عمومی مدیریت غذا و دارو، دکتر خرمی، سرپرست مدیریت غذا و دارو، فرا رسیدن روز داروساز را تبریک گفت.
1397/06/05

فرآورده های بهداشتی و آرایشی غیربهداشتی13970529

فرآورده های بهداشتی و آرایشی غیربهداشتی13970529
1397/05/29

امحاء بیش از یک تن کالای غیرمجاز مکشوفه توسط مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی مراغه

به گزارش روابط عمومی مدیریت غذا و دارو، بیش از یک تن کالاهای مکشوفه توسط مدیریت غذا و دارو امحاء و از چرخه مصرف خارج گردید.
1397/05/18

شرکت مدیر غذا و دارو و کارشناسان این حوزه در جلسه قطبی کلان منطقه شماره 2

به گزارش روابط عمومی مدیریت غذا و دارو، جلسه قطب کلان منطقه شماره 2 کشور مدیران سازمان غذا و دارو و کارشناسان این حوزه در معاونت غذا و دارو شهرستان ارومیه برگزار شد.
1397/04/28

تغییر فرم جدید پیشنیازی PRPS در سال 97

به گزارش روابط عمومی غذا و دارو فرم پیشنیازی PRPS در سال 97 تغییر کرده است.
1397/04/27