برگزاری کارگاه آموزشی راهکارهای کاهش اسیدهای چرب ترانس

کارگاه آموزشی راهکارهای کاهش اسیدهای چرب ترانس توسط مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی مراغه برای مسئولین فنی واحدهای تولیدی صنایع غذایی حوزه نظارتی این مدیریت و شهرستانهای همجوار برگزار گردید.
1396/11/02

برگزاری دوره "راهکارهای کاهش مصرف نمک در صنایع غذایی؛ رویکردها و چالشها"

به گزارش روابط عمومی مدیریت غذا و دارو، دوره آموزشی کاهش نمک در فرمولاسیون مواد غذایی و آشامیدنی با هدف آشنایی کارشناسان نظارت بر مواد غذایی این حوزه و مسئولین فنی کارخانجات مواد غذایی برگزار گردید.
1396/10/11